Informacje Kontaktu

Wyślij do nas maila.

W razie jakiś pytań dotyczących festiwalu skantaktuj się z nami.

Nasza lokalizacja

Adres Korespondencji

Nazwa Firmy
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór
ul. Daszyńskiego 29, 58-533 Mysłakowice
Biuro: ul. Konstytucji 3 Maja 25, 58-540 Karpacz
www.konkursy.duchgor.org
www.krainaduchagor.org

Tel./Fax: 75 644 21 65
Email: sekretariat@duchgor.org