O Nas

PARTNERSTWO DUCHA GÓR 2006-2008
Inicjatorem procesu powstania działań partnerskich w 2005 r. była Gmina Mysłakowice, dołączyły do niej gminy: Podgórzyn i Janowice Wielkie. Nie sposób przecenić roli jaką ten fakt odegrał dla obecnego istnienia partnerstwa, ponieważ gmina Mysłakowice wygospodarowała pierwsze środki na realizację projektu w ramach pilotażowego Programu LEADER+ I SCHEMAT w latach 2005-2006 r. W wyniku tego projektu powstała Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich dla 3 gmin partnerskich: Mysłakowice, Podgórzyn i Janowice Wielkie. W 2006 r. powstało Partnerstwo Ducha Gór jako fundacja, w wyniku inicjatywy 34 fundatorów. Fundacja Partnerstwo Ducha Gór obejmowała nadal 3 gminy partnerskie i pozyskała środki finansowe z kolejnego pilotażowego Programu LEADER+ II SCHEMAT i zrealizowała projekt „Duch Gór on-line. Nowy wymiar promocji” w latach 2007-2008. W ramach tych działań zrealizowaliśmy projekt badawczy: inwentaryzację zasobów naturalnych, historycznych i ludzkich; działania edukacyjne dla mieszkańców wsi: szkolenia i warsztaty dotyczące nowoczesnych technologii oraz wiedzy o regionie, produktu lokalnego, przygotowania do tworzenia marki lokalnej, działania promocyjne – promowanie producentów lokalnych na targach krajowych i międzynarodowych, współfinansowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, wspierających przedsiębiorczość np. kiermaszów, wydanie pierwszej edycji przewodnika oraz uruchomienie portalu www.duchgor.org.www.duchgor.org..

PARTNERSTWO DUCHA GÓR 2009-2015
W roku 2008 ruszał już nowy okres programowania funduszy europejskich czyli zaczęto wprowadzać Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013). Wówczas przystąpili do partnerstwa: gmina Jeżów Sudecki i Karpacz. Opracowano nową Lokalną Strategię Rozwoju (LSR), w co zaangażowało się wiele osób i podmiotów. 13.01.2009 r. zostało zarejestrowane stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór” (LGD Partnerstwo Ducha Gór), które zastąpiło Fundację Partnerstwo Ducha Gór. W drugiej połowie 2009 r. podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego (UMWD) i uruchomiliśmy biuro w Jeleniej Górze. LGD Partnerstwo Ducha Gór obejmuje obecnie 5 gmin: Mysłakowice, Podgórzyn, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki i Karpacz, ponieważ pozostałe miasta Kotliny Jeleniogórskiej jak np. Piechowice, Szklarska Poręba, Kowary czy Jelenia Góra nie spełniały wymogów programu LEADER, by przystąpić do partnerstwa (są to miasta, których liczba mieszkańców przekracza 5 tys.). Jednak Kotlina Jeleniogórska stanowi pewną integralną całość, dlatego też w ramach innych programów i projektów, tam gdzie było to możliwe, zapraszaliśmy również pozostałe gminy do współpracy.
Zgodnie z umową zawartą z UMWD w 2009 r., LGD Partnerstwo Ducha Gór zaczęło pełnić funkcję podmiotu uczestniczącego we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na własnym obszarze tj. doradztwo, szkolenia oraz rekomendowanie do dofinansowania wniosków w ramach wdrażania LSR w 4 działaniach: „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. W 2012 r. przenieśliśmy biuro partnerstwa do Karpacza.

Prawdopodobnie zadajecie sobie Państwo pytanie jakie znaczenie ma powyższa historia partnerstwa dla turysty i co nas obchodzą te wszystkie zawiłości partnerstwa, dofinansowania, PROW czy LEADER? Myślę, że warto zdawać sobie sprawę, iż nasze konkretne działania, realizacje i – raczej można śmiało powiedzieć – innowacyjne i pionierskie działania, sukcesy, nie byłyby możliwe bez Programu LEADER, bez dofinansowania ze środków PROW 2007-2013. A znaczenie dla turysty – ogromne, ponieważ macie Państwo skorzystać z wielu naszych działań i realizacji.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA I REALIZACJE PARTNERSTWA DUCHA GÓR

TABLICE TURYSTYCZNE

W każdej gminie zostały ustawione 2 duże tablice informacyjne dla turystów z piękną panoramą Krainy Ducha Gór oraz wskazaniem najciekawszych miejsc.

GRA EDUKACYJNA „Tajemnice Krainy Ducha Gór”
Wydaliśmy pierwszą, wyjątkową i innowacyjną grę edukacyjną, która pozwoli odkryć skarby tego miejsca poprzez naukę i zabawę. Znajdują się w niej karty z wizerunkami najbardziej znanych i tajemniczych miejsc Krainy Ducha Gór oraz mało znane ciekawostki o tym zakątku Dolnego Śląska. Można znaleźć w niej odpowiedzi na pytania: kim byli laboranci, tragarze, co robili Waloni, skąd wzięli się Tyrolczycy w polskich górach i dlaczego znikają domy w Miedziance. Gra nie tylko pozwoli odkryć tajemnice, ale również tradycje i smaki naszego regionu.

SKARBIEC DUCHA GÓR – GALERIA PRODUKTU LOKALNEGO
W Karpaczu, przy ulicy Konstytucji 3 Maja 25 w 2012 r. otworzyliśmy Galerię Produktu Lokalnego. To wyjątkowe miejsce, w którym prowadzimy sprzedaż produktów lokalnych Kotliny Jeleniogórskiej i regionalnych z Dolnego Śląska, w tym żywności. Galeria należy do sieci Kulinarnego Dziedzictwa Dolnego Śląska. Sprzedaje produkty opatrzone Marką Lokalną Skarby Ducha Gór, certyfikowane jako produkty tradycyjne lub ze znakiem Dziedzictwo Kulinarne Dolnego Śląska.
Galeria to nie tylko sklepik z produktami, to również:
• informacja turystyczna Krainy Ducha Gór i promocja oferty turystycznej, kulturalnej, kulinarnej itp.,.,
• lokalny punkt konsultacyjny produktu lokalnego, regionalnego, tradycyjnego i oznaczeń UE, edukacji w zakresie legalizacji sprzedaży i wprowadzania do obrotu,
• kreatywne miejsce, wokół którego integrują się rzemieślnicy, artyści i producenci, a także restauratorzy i partnerzy świadczący usługi turystyczne lub okołoturystyczne,
• miejsce promowania lokalnej żywności, produktów i usług. Wprowadzamy w życie idee – „Kupuj lokalne, autentyczne, polskie produkty”, „Wspieraj lokalnych producentów”, „Jedz to, co masz najbliżej”.
PPodstawą działania galerii jest jej niekomercyjny charakter. Galeria jest prowadzona na zasadzie sprawiedliwości społecznej – producenci lokalni i z regionu są członkami stowarzyszenia, zarabiają na koszty prowadzenia przedsięwzięcia, a ich celem nie jest zysk. Ten sposób działania to ekonomia społeczna, która zakłada sprawiedliwy i oddolny charakter, a także angażuje ludzi do działania. To jedyne przedsięwzięcie tego rodzaju w kraju.

KARKONOSKA MARKA LOKALNA „SKARBY DUCHA GÓR”
Marka lokalna to wyraz wspólnych działań aktywnych osób zaangażowanych w rozwój regionu, w którym żyją i z którego są dumni. Marka lokalna to określenie wyróżników, przesłania, zasad przyznawania. Jest dziełem grupy osób, które cenią region, jego mieszkańców i tworzone przez nich produkty oraz usługi. Dzięki ich energii i pracy marka lokalna to nie puste słowo i znaczek, to ludzie oraz produkty lub usługi, które są ambasadorami regionu i marki lokalnej.

WĘDRÓWKI PO KRAINIE DUCHA GÓR
Na podstawie gry edukacyjnej Tajemnice Krainy Ducha Gór bezpłatne wędrówki z przewodnikiem, przebiegające również przez otwarte pracownie.

OTWARTE PRACOWNIE Miejsca wytwarzania produktów lokalnych i kultywowania tradycji lokalnych, gdzie na żywo można zobaczyć powstawanie produktów, również uczestniczyć w warsztatach. Mamy miejsca stałe, do których można wybrać się na wycieczkę, ale również otwarte pracownie mobilne – pokazy i warsztaty na zamówienie w różnych miejscach.

FESTIWAL DUCHA GÓR
Odbędzie się w lipcu 2014 roku, po raz pierwszy w tej formule. Poszczególne wydarzenia odbywały się już w latach poprzednich, ale obecnie we współpracy z różnymi podmiotami udało się skoncentrować je pod wspólnym szyldem „Festiwal Ducha Gór”. Częścią cyklu imprez jest „Festiwal Smaków Liczyrzepy”, realizowany przez partnera Dwór Liczyrzepy, Atar sp. z o.o. (festiwal kulinarny). Innym wydarzeniem są „Urodziny Ducha Gór”, którego organizatorem są Tajemnice Karkonoskie s.c – prywatne interaktywne muzeum w Karpaczu. Jest to impreza o charakterze artystycznym: spektakle, koncerty i pokazy. Obie inicjatywy LGD od początku wspierało merytorycznie i finansowo. Ponadto w ramy festiwalu włączono „Wędrówki po Krainie Ducha Gór”, „Otwarte Pracownie” oraz publiczne muzea i inne wydarzenia w poszczególnych gminach LGD. Formuła Festiwalu jest otwarta i w kolejnych latach będzie uzupełniana o nowe imprezy i pomysły, spójne z koncepcją festiwalu.

PRZEWODNIK I MAPA
Jest to bardzo bogate wydanie dla Turysty, składające się z trzech części:

• „„Kraina Ducha Gór – Przewodnik Turystyczny” – zawierający pełen opis Krainy Ducha Gór (historia, położenie, geologia i przyroda) oraz kompletną charakterystykę miast i wsi znajdujących się na terenie partnerskich gmin (Karpacz, Janowice Wielkie, Podgórzyn, Mysłakowice oraz Jeżów Sudecki);
• Kraina Ducha Gór – Wędrówki po Krainie Ducha Gór” – jest to propozycja tematycznych wędrówek, które prowadzą śladem tradycyjnego rzemiosła, rękodzieła oraz innych tradycji, które były kultywowane w regionie Karkonoszy;
• „„Kraina Ducha Gór – Mapa turystyczna” – jest to znakomite uzupełnienie dwóch poprzednich pozycji, mapa turystyczna z zaznaczonymi szlakami i atrakcjami opisanymi w poprzednich dwóch częściach.

PORTAL TURYSTYCZNY
www.krainaduchagor.org
Przewodnik w postaci elektronicznej, z pełną bazą noclegową i usługową.

APLIKACJA NA TELEFON KRAINA DUCHA GÓR
Stanowi praktyczną i nowoczesną formę przewodnika po regionie, z lokalizacją obiektów.

WŁĄCZENIE NASZEGO OBSZARU W EUROPEJSKIE DROGI ŚW. JAKUBA
Włączyliśmy 22 km odcinek, znajdujący się na naszym obszarze do międzynarodowego, wspólnego przedsięwzięcia dróg św. Jakuba w Europie. Został wydany przewodnik duchowy, informacyjny i portal dotyczący tych szlaków. Nie mogło zabraknąć w nim też krótkiego odcinka, który przebiega przez Krainę Ducha Gór, a osoby zainteresowane nieco innym, bardziej refleksyjnym podejściem do podróżowania, otrzymały kompleksowy dostęp do wytyczonych szlaków św. Jakuba w Europie.www.camino.net.pl

NOWE PUNKTY INFORMACJI O REGIONIE DLA TURYSTY W PROJEKCIE „PRZEWODNIK ZA LADĄ”
W 2014 r. powstanie i zostanie wyposażonych 10 nowych miejsc, w których turysta będzie mógł uzyskać informacje o naszym regionie oraz innych regionach partnerów projektu. Będą to: sklepy, agroturystyki, biura podróży itd… Naszym celem jest uzupełnienie usług samorządów w zakresie informacji turystycznej, ponieważ wiele z tych „nowych” miejsc funkcjonuje całą dobę lub w innych godzinach niż informacje turystyczne. Ponadto są one prowadzone przez mieszkańców czy przedsiębiorców, którzy są bardzo zaangażowani i zainteresowani promowaniem nie tylko swoich usług, ale atrakcji całego regionu.

RUDAWSKI SZLAK KONNY
Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Ducha Gór podjęło także inicjatywę utworzenia sieci górskich szlaków konnych na obszarze Rudaw Janowickich i ich okolic pod wspólną nazwą Rudawski Szlak Konny. W 2013 roku, dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, zaprojektowano, uzgodniono i oznakowano w terenie 100 km szlaków konnych.